Styrelsen informerar

Information från Styrelsen Bfr Lärjedalen

Hej alla medlemmar och hyresgäster! Nu hoppas vi att våren är här för att
stanna och att så många som möjligt håller sig friska och krya med tanke på
rådande omständigheter. Vi arbetar på i styrelsen och vill informera om
kommande händelser och saker som är bra att tänka på.

Molokerna

Vi har återkommande problem med att folk slänger plast och annat brännbart i moloken för
komposterbart hushållsavfall. Då detta medför en månatlig merkostnad för föreningen så har
styrelsen beslutat att båda molokerna mellan 52:an och 53:an (ner mot parkeringen) i
fortsättningen endast kommer vara brännbart.

För er som fortsättningsvis vill sortera komposterbart hushållsavfall så är moloken vid
tvättstugan fortfarande kvar för detta ändamål. För att motverka att folk slänger brännbart i
moloken avsedd för komposterbart kommer du som vill kompostera ditt hushållsavfall få höra
av dig till Nordic life och få en särskild behörighet på din nyckel till denna molok.

Tvättstuga

Vi vill uppmärksamma att det är strängt förbjudet att med olika redskap ställa upp dörren in
till tvättstugan. Dörren drivs med en liten motor och denna riskerar att gå sönder om dörren
tvingas upp genom att man spärrar förstängning. Om du ser att dörren är öppen, var vänlig
stäng (även om det inte är du som har ställt upp den).

Container

Föreningen kommer att ställa ut en container för våra medlemmar att slänga skräp och saker i
som vi vill bli av med. För att inte informationen ska sprida sig i området kommer styrelsen
meddela datum till föreningens medlemmar strax innan det är aktuellt

Inbjudan till vårstädning

Den 19 april kommer vi ha vårstädning av våra gemensamma gårdar. Mer information om
detta skickas ut separat.

Garage

Nordic life kommer inom kort att skicka ut information om våra garage och vilka regler som
gäller mm. Så ni som hyr en p-plats, håll utkik i brevlådan det närmsta.

Fråga styrelsen

Du vet väl att om du har frågor eller synpunkter på vad som sker i vårt område eller med våra
fastigheter så är du välkommen att höra av dig till info@brflarjedalen.se

Soliga hälsningar från styrelsen