Vill du hyra en parkering, kontakta parkeringsansvarig på telefon: 

0762-038732.

Detta gäller även er som vill ha tillgång till gästparkeringen. Bricka till garaget får man mot en depositionsavgift på 300 kr. Den återbetalas när man lämnar tillbaka brickan vid flytt eller ej har behov av att nyttja gästparkeringen.

Om man tappar brickan viktigt att kontakta parkeringsansvarig för att spärra denna.

Detta gäller även er som vill ha tillgång till gästparkeringen. Bricka till garaget får man mot en depositionsavgift på 300 kr. 

Den återbetalas när man lämnar tillbaka brickan vid flytt eller ej har behov av att nyttja gästparkeringen.

Om man tappar brickan viktigt att kontakta parkeringsansvarig för att spärra denna.

Besöksparkering; det finns 7 platser på plan 1, Det är P-tjänst Parkster som handhar dessa platser.

Taxa: 5:-/timme, 60:-/dygn. Det är vi själva som släpper in och ut våra gäster.

Vi har också Tillfälliga P-platser 150 kr/ vecka och 100 kr/helg + deposition 300 kr för bricka till garaget om man inte har någon. Kontakta parkerings ansvarig senast 48 tim i förväg som hänvisar plats och ger ut ett tillfälligt p-tillstånd.