Avgiftshöjning

Avgiftshöjningen 2020 kommer att ligga på 4,5% från och med 1/1 2020.