En bostadsrättshavare kan endast upplåta sin bostadsrättslägenhet i andra hand om bostadsrättsföreningen samtycker till det. En bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet i andra hand utan att ha samtycke eller tillstånd riskerar att förverka bostadsrätten. Du hittar reglerna om andrahandsuthyrning i bostadsrättslagen (7 kap. 10-11 §§).


Vilka handlingar krävs?
Vid en andrahandsuthyrning behöver bostadsrättsinnehavaren skicka in två olika handlingar till bostadsrättsföreningen. Underlagen kan du få av styrelsen i din bostadsrättsförening. Du hittar även underlagen på Fastighetsägarnas hemsida. Underlagen heter ”ansökan om tillstånd till upplåtelse av bostadsrättslägenhet i andra hand” respektive ”avtal om upplåtelse av bostadsrättslägenhet i andra hand”.

Ansökan om tillstånd till upplåtelse av bostadsrättslägenhet i andrahand skickas till:
Brf Lärjedalen
Victor Hasselblads gata 11
421 31 Västra Frölunda

Bostadsrättsföreningens styrelse går igenom inkomna handlingar och tar ställning till om upplåtelsen av bostadsrättslägenheten i andra hand ska godkännas eller avslås. Beslutet meddelas därefter bostadsrättsinnehavaren.


Avgift för andrahandsupplåtelse
Föreningen tar ut en avgift när bostadsrättshavaren upplåter sin lägenhet i andra hand. Avgiften motsvarar 4 480 kr/år (avser 2017). Avgiften är tio procent av prisbasbeloppet per år och lägenhet.