Som bostadsrättsinnehavare äger Ni inte Er lägenheten och kan därför inte göra vad Ni vill med den. Vi rekommenderar därför att du alltid informerar styrelsen eller förvaltaren innan Ni påbörjar en renovering av Er lägenhet.

Vid renoveringar är Ni själva ansvariga för att frakta undan allt rivningsmaterial. För inlämning av detta avfall hänvisar vi till återvinningscentralen på Kretsloppsparken Alelyckan.