Egenkontroller efter dörrbytet

Då garantitiden efter dörrbytet fortfarande gäller är det viktigt att kontrollera sin dörr så att den fungerar som den skall. Här följer några tips på lite egenkontroller som ni kan testa hemma.

Behöver dörren justeras?
Det första ni kan göra för att ta reda på detta är att på kvällen släcka ned i hallen och därefter se så att inget ljus från trapphuset kommer in då dörren är stängd. En annan sak att testa är att stänga dörren några gånger och se så att dörrbladet inte tar i karmen.

Om er dörr behöver justeras eller att ni märker något annat fel, t.ex. att låset krånglar, så kontaktar ni NordicLife antingen på mejl,
1032rot@nordiclife.se eller lämnar ett meddelande till 031-745 80 30.

Om er dörr behöver justeras eller ni vill felanmäla något annat vill vi att ni lämnar följande uppgifter:
– Namn
– Adress med lägenhetsnummer
– Telefonnummer eller mejladress
– Vad er felanmälan gäller