Avtalet för parkeringarna

Avtalet för parkeringarna har blivit försenade och kommer ut i slutet av december istället.