Gårdslokalen

 
Gårdslokalen öppnar igen någon gång under hösten, styrelsen återkommer med datum.

Sista Tisdagen i varje månad kl. 18.30-20.00 finns det en möjlighet att komma till gårdslokalen. Där kan du träffa andra boende och någon styrelserepresentant . Här finns det en möjlighe att ge förslag och synpunkter på hur vi tillsammans kan förbättra vår BRF. Gårdslokalen ligger mellan Hjällbogärdet 45-46.

Man kan också låna gårdslokalen mot en depositionsavgift på 500 kr. Man får själv ombesörja städning i lokalen efter sig. När man städat och återlämnar nyckeln får man tillbaka pengarna. Tänk på att när du lånar lokalen måste man visa hänsyn till de som bor intill och över. Det skall vara tyst 23.00. Du som lånar lokalen har ansvar för att dina gäster respekterar våra regler. Man får vara max 20 personer i lokalen.