Slutet på stamrenoveringen

Nu börjar vi närma oss slutet på stamrenoveringen. Då är det strax dags att börja med trapphusen, därefter gårdarna.
Av lägenheterna vi bygger är fyra av fem förhandsbokade detta gäller tvåorna. Ni som undrar vad händer med vår gårdslokal så håller den på att iordningställas i skyddsrummet på Hjällbogärdet 45. Där det också har iordningställts ett rum för styrelsen. Fastighetsskötaren har fått ett kontor i fristående tvättstugan. Där är öppet kl. 7.30-8.30 vill man ha kontakt med fastighetsskötaren på annan tid ringer man 031 – 704 45 20 eller på mejl fastighet@nordiclife.se .

Flera av er medlemmar undrar nog när stämman skall vara, den var inbokad tisdag 4/6 men har blivit framflyttad till tisdag 18/6 kl. 18.00 i Parken. Så boka in denna dag i er kalender. Formell kallelse kommer senast tvåveckor innan möte.

När det gäller garaget har vi i styrelsen blivit tillfrågade vad som gäller vid reparation av bilar då man sett att detta förekommer. I parkeringsavtalen står det klart och tydligt:
” Hyresgästen får inte utföra reparations- och underhållsarbeten på fordon. Ej heller tvätta fordon i garaget.”
kopierat från sidan två särskilda bestämmelser i avtalet. Viktigt att läsa igenom vad som gäller då man skriver under avtalet.
Vi har också utökat kameraövervakningen i garaget även satt i tvättstugan. Detta pga. förstörelsen som skedde direkt tvättstugan öppnades. Tänk på att tvättstugan är vår gemensamma och att alla har ett ansvar för att det är rent och att maskinerna får vara hela. Kameran utanför tvättstugan är riktade mot sopmolockerna.
Vi kommer även i år att tillsammans med hyresgästföreningen genomföra midsommarfirande i parken.

Tisdag 4/6 är Ni nya medlemmar som inte träffat styrelsen. Välkomna på öppet hus i vår blivande gårdslokal på Hjällbogärdet 45 klockan 18.00-20.00. Ni kan ställa frågor om föreningen och även komma med förslag på saker ni önskar med föreningen. Vi ser framemot att träffa ER och få ge information om föreningen.

Styrelsen