Här hittar ni snart information om ROT-projektet

Vänligen kontakta NordicLife för samtliga ärenden som har med ROT-projektet att göra.
Vid kontakt vänligen använd ett av följande alternativ:
E-post: 1032rot@nordiclife.se
Telefon: Lämna meddeland till telefonnummer 031-745 80 30