Extrastämma 14/12

När vi hade extrastämma angående stamrenovering röstade 85% av deltagarna JA till en stamrenovering. Det första som nu sker är att alla medlemmar skall fylla i en godkännandeblankett för stamrenovering och skicka in den senast 31/12 till NordicLife. Blankett har ni fått i brevlådan med övrig information.
Adress: NordicLife Förvaltning
Victor Hasselbladsgata 11
421 31 Västra Frölunda
efter Nyår påbörjas planeringen av projektet, Information kommer att komma från NordicLife under resans gång.

Montage av säkerhetsdörrar med nytt låssystem är planerat att genomföras under februari-april Se informationsblad ni fått i Brevlådan.

Övriga projekt såsom trapphus, entréer och tvättstugor hänger ihop med stambytet och information gällande dessa kommer delges under resans gång.